Tajuk Entri Utama

Tajuk Entri Utama (Main Entry : Main Entry Heading)  adalah Tajuk yang terdapat pada awal suatu entri utama