Tajuk Pemandu

Tajuk Pemandu (Feature Heading) adalah Terjemahan notasi ke dalam bahasa lisan sebagai panduan bagi penelusur; misalnya, 297 – Agama Islam (dalam jajaran berkelas)