Tajuk Tambahan

Tajuk Tambahan (Form Subheading) adalah :

(1) tajuk tambahan yang digunakan dalam katalog subjek berabjad untuk menyusun tajuk subjek tertentu menurut bentuk sastra atau bentuk penyajian karyanya; misalnya,

Elektronika – Bibliografi

Elektronika – Kamus

(2) Tajuk tambahan yang digunakan dalam katalog pengarang judul untuk membatasi satu kelompok entri di bawah nama negara menurut ciri-ciri bentuk; misalnya,

Indonesia. Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Dasar