Tajuk Terbalik

Tajuk Terbalik (Inverted Heading) adalah Tajuk subjek yang susunannya kata-katanya dibalikan untuk menempatkan kata yang penting sebagai kata entri seperti pertanian, ekonomi; disebut juga tajuk tak langsung