Tanda

Tandan (Clumps) adalah Gabungan istilah yang berkaitan karena sama-sama terdapat dalam teks hubungan antaristilah dalam satu tandan lebih banyak daripada hubungan antara istilah itu dengan istilah anggota tanda lain