Tempat Hantaran

Tempat Hantaran (Delivery Station) adalah Tempat yang dipakai sebagai titik jasa perpustakaan; tidak menyimpan buku, tetapi buku-buku yang diminta pemakai dihantarkan ke tempat itu sampai ang memerlukan mengambilnya