Teraan Tumpang Tindih

Teraan Tumpang Tindih (Doble Document) adalah Cacat dalam cetakan mikro yang mencetak dua dokumen secara tumpang tindih